Meghívó

Meghívó

A Gyáli Ipartestület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt 2015. április 20-án (hétfő) 17 órakor
tartandó 25. éves Jubileumi Közgyűlésére.

Helye: Gyáli Ipartestületi Székház Nagyterme

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2014. év eseményeiről és a 2015. év terveiről
Előadó: Karikás Pál – Elnök

2. Felügyelő, Ellenőrző és Etikai Bizottság 2014. évi pénzügyi vizsgálati jelentése
Előadó: Lovas Sándorné – FEB Elnök

3. 2015. évi költségvetés és munkaterv
Előadó: Lovas Sándorné – Elnök

4. A Gyáli Ipartestület Alapszabályának módosítása
Előadó: Karikás Pál – Elnök

5. Együttműködési megállapodások aláírása: a Gyáli Ipartestület és az IPTSZ valamint
a Gyáli Ipartestület és a vecsési Praktiker áruház között

6. Visszatekintés az elmúlt 25 évre
Előadó: Karikás Pál – Elnök

7. Emléklapok átadása

8. Egyebek

A napirendi pontok írásos anyaga az Ipartestület honlapján http://www.gyaliipartestulet.hu oldalán érhető el!

Az ünnepi közgyűlést állófogadással zárjuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fenti helyszínen és időpontban a Közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintettel határozatképtelen, úgy az Alapszabály ide vonatkozó pontja értelmében, az eredeti helyszínen fél órával később: 17.30 órára kitűzött – azonos napirendi pontokat tartalmazó – megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Tisztelettel:

Karikás Pál
Elnök

Reklámok